Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy řízení podnikových procesů

Autor: Marek
Rok: 2005
ISBN: 9788070805763
NKP-CNB: cnb001631588
OKCZID: 110447351

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOTEK, Marek, Pavel HRADECKÝ a Irena VOLEJNÍKOVÁ. Základy řízení podnikových procesů. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 65 s. ISBN 80-7080-576-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní technická knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Skriptum určené k výuce na VŠCHT Praha.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.183...)