Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : právní předpisy, komentář, judikatura, 3. doplněné a přepracované vydání

Autor: Eva Barešová, Petr Baudyš
Rok: 2002
ISBN: 9788071796251
NKP-CNB: cnb001064606
OCLC Number: (OCoLC)51190251
OKCZID: 110028712

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAREŠOVÁ, Eva a Petr BAUDYŠ. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem: právní předpisy, komentář, judikatura. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002, 707 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-625-5.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)