Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103843 obálek a 520866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní předpisy samosprávy.

Autor: Koudelka, Zdeněk
Rok: 2001
ISBN: 9788072012749
NKP-CNB: cnb001001725
OCLC Number: (OCoLC)49212272
OKCZID: 110010609

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2001, 297 s. ISBN 80-7201-274-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.221...)