Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Průvodce pro stavební a projektovou praxi : podle stavu k 1.9.2004Autor: Vlk, Bohumil
Rok: 2004
ISBN: 9788072014798
NKP-CNB: cnb001314830
OCLC Number: (OCoLC)85126563
OKCZID: 110320579
Vydání: 2., aktualiz. a přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VLK, Bohumil a Oldřich VOBOŘIL. Průvodce pro stavební a projektovou praxi: podle stavu k 1.9.2004. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2004, 359 s. ISBN 80-7201-479-X.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)