Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322701 obálek a 585385 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce)

Autor: Pikna, Bohumil
Rok: 2006
ISBN: 9788072016198
NKP-CNB: cnb001688872
OCLC Number: (OCoLC)124088689
OKCZID: 110258172
Vydání: 3., podstatně přeprac. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční spolupráce). 3., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2006, 479 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 80-7201-619-9.


Další vydání

  • 2., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2004
  • 4., doprac., konsolidované vyd. Rok vydání: 2007Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)