Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzory a metodické návody pro uzavírání smluv podle zákoníku práceAutor: Jakubka, Jaroslav
Rok: 2010
ISBN: 9788072636068
NKP-CNB: cnb002105855
OCLC Number: (OCoLC)649802339
OKCZID: 110602542
Vydání: 2., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAKUBKA, Jaroslav. Vzory a metodické návody pro uzavírání smluv podle zákoníku práce. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 295 s. Práce, mzdy, pojištění.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Praktická příručka obsahuje řadu vzorů a metodických postupů, které by měly účastníkům pomoci v praxi zajišťovat jejich platnost a průkaznost v případných sporech. Ke každému vzoru či skupinám vzorů je připojen komentář, který by měl být vodítkem ke sledování vzájemných vazeb mezi textem právního předpisu a právním úkonem, což je důležité zejména s ohledem na nejasnosti a různé výklady právních norem. Text publikace systémově sleduje právní úkony spojené se vznikem pracovněprávního vztahu, právní úkony, které se dotýkají pracovních podmínek, až po náhrady škody. Součástí knihy je CD se všemi vzory uvedenými v publikaci v editovatelné podobě. S ohledem na současný stav legislativy lze předpokládat, že publikace bude platná minimálně do konce prvního pololetí roku 2011.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Knihy.ABZ.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)