Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie

Autor: Vaněk, Miroslav
Rok: 2007
ISBN: 9788072850891
NKP-CNB: cnb001789869
OCLC Number: (OCoLC)228670159
OKCZID: 110004892

Citace (dle ČSN ISO 690):
VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha mapuje vznik orální historie od okamžiku, kdy se kvůli pohnutým dějinným událostem 20. století postupně ukazovalo, že klasicky pojímané politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny států a populací nepostačují ke komplexnímu uchopení a porozumění spletitým lidským rozhodnutím, motivacím a osudům. Spolu se vznikem technických předpokladů to byl okamžik, v němž vznikla potřeba analyzovat dějiny prostřednictvím rozhovorů s jejími aktéry a přihlížet tak i k osobním svědectvím "z první ruky".

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.221.159...)