Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Studie z patristiky a scholastikyAutor: Karfíková, Lenka
Rok: 2003
ISBN: 9788072980574
ISBN: 9788086005324
NKP-CNB: cnb002888732
OCLC Number: (OCoLC)39322431
OCLC Number: (OCoLC)53269685
OKCZID: 110013343
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARFÍKOVÁ, Lenka. Studie z patristiky a scholastiky II. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003, 260 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-057-2.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

První stať se prostřednictvím výkladu Victorinova díla snaží odhalit spojení křesťanské víry v Boží vtělení s filozofií bytí. Následuje analýza Victorinova pojetí času, jež se opíralo o pozoruhodnou křesťanskou syntézu novoplatónských a stoických prvků. Třetí práce pojednává o koncepci vzniku času ve filozofické soustavě Řehoře z Nyssy. Článek Předložky a křestní ritus oceňuje význam rituální praxe pro teologickou hermeneutiku na základě rozboru spisu Basila z Caesareje. Esej Duch tvůrce a posvětitel zdůrazňuje vliv liturgické úcty k Duchu svatému v díle Řehoře z Nyssy. Následující studie přibližuje dílo Jana Eriugeny - De praedestinatione. Závisejí formy na lásce se zabývá otázkou diferenciace forem ve třech komentářích k Boethiovu spisu De Trinitate, které pocházejí z okruhu chartreských učenců dvanáctého století. Předposlední příspěvek pojednává o základních principech svatoviktorské biblické hermeneutiky. Závěrečné dílo shrnuje představu číselné souměrnosti v Augustinově a Bonaventurově filozofické soustavě.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury