Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučováníAutor: Hudecová, Dagmar a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rok: 2007
ISBN: 9788073610371
NKP-CNB: cnb001748334
OCLC Number: (OCoLC)190413854
OKCZID: 110006232
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUDECOVÁ, Dagmar. Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování. 1. vyd. Úvaly :, Praha: Albra ;, SPL - Práce, 2007. 92 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Příručka se věnuje výchově vzdělávacím strategiím ve výuce dějepisu a je určena pedagogům všech typů škol. Text je doplněn několika přílohami, kde jsou uvedeny některé cílové kvality jednotlivých klíčových kompetencí vymezených v RVP, které mohou být rozvíjeny v dějepisném vyučování.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)