Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315078 obálek a 582993 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie

Autor: Novotný, J. a kol.
Rok: 2008
ISBN: 9788073800925
NKP-CNB: nkc20081789791
OCLC Number: 228780297
OKCZID: 110263941

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, Jiří. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 206 s. ISBN 978-80-7380-092-5.


Anotace

 

Publikace předkládá čtenáři výsledky výzkumu, jehož cílem bylo identifikování příležitostí a hrozeb, které vznikly vstupem České republiky do Evropské unie pro malé a střední podniky. Východiskem řešení bylo vymezení významu malých a středních podniků pro české národní hospodářství v kontextu EU. Návazně byly zkoumány dopady členství ČR v EU na tyto podniky z hlediska podnikatelských podmínek. S využitím sekundárních dat byly srovnány rámcové podmínky pro podnikání malých a středních podniků v období před a po vstupu do EU. Primární výzkum, uzavírající řešení, byl zaměřen na vymezení činitelů podněcujících a tlumících zakládání a rozvoj malých a středních podniků, které existující podnikatelské subjekty vnímají jako rozhodující pro úspěšné podnikání v období po začlenění ČR do EU.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)