Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2262716 obálek a 570162 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.

Autor: Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek, Miroslav Bělina
ISBN: 9788074005886
OKCZID: 128348588

Citace (dle ČSN ISO 690):
Obrana pracovního práva =: The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. V Praze: C.H. Beck, 2020. xx, 601 stran. Beckova edice právo.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)