Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Autor: Ondřej Pavelek
ISBN: 9788074007859
OKCZID: 128399813

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2020. xiv, 120 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (44.192.27...)
 
 
 

Seznam literatury