Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hranice oboru

Rok: 2010
ISBN: 9788074142383
NKP-CNB: cnb002156746
OCLC Number: 703551538
OKCZID: 110777183

Citace (dle ČSN ISO 690):
Hranice oboru: sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova : katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem [6.5.]2010. Vyd. 1. Editor Kateřina DYTRTOVÁ, editor Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, editor Hana PEJČOCHOVÁ. V Ústí nad Labem: Univer


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.40...)