Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914991 obálek a 882045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních školAutor: Vavrečková Jana
Rok: 2012
ISBN: 9788074161070
NKP-CNB: cnb002427732
OCLC Number: (OCoLC)823821786
OKCZID: 111646280
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAVREČKOVÁ, Jana a Karolína DOBIÁŠOVÁ. Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2012, 5 s. ISBN 978-80-7416-107-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)