Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914991 obálek a 882045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+Autor: Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová, Pavel Bareš
ISBN: 9788074164064
OKCZID: 128573939

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOHNALOVÁ, Marie. Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2021. 42, 5 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)