Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Židé, nebo Němci?: německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu

Autor: Čapková, Kateřina, Rechter, David, Varhaníková, Halka a Dvořáček, Petr
Rok: 6183
ISBN: 9788074225765
NKP-CNB: cnb003120551
OKCZID: 128124572

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČAPKOVÁ, Kateřina, ed. a RECHTER, David, ed. Židé, nebo Němci?: německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu. Překlad Halka VARHANÍKOVÁ, překlad Petr DVOŘÁČEK. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., 2019. 238 stran. Židé - dějiny - paměť, svazek 06.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Nejen v poválečném Československu, ale i v dalších středoevropských regionech byli německy mluvící Židé často rutinně považováni za Němce a byli vystaveni stejnému ponižování jako nežidovští Němci.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)