Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265801 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : počátky rekatolizace v Čechách v 17. století

Autor: Ondřej Jakubec, Pavel Suchánek
ISBN: 9788074227066
NKP-CNB: cnb003240741
OKCZID: 128399045

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAKUBEC, Ondřej, ed. a SUCHÁNEK, Pavel, ed. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. Vydání první. Praha: NLN, 2020. 315 stran. Prameny české historie, svazek 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)