Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: počátky rekatolizace v Čechách v 17. století

Autor: Jakubec, Ondřej a Suchánek, Pavel
Rok: 2020
ISBN: 9788074227066
NKP-CNB: cnb003240741
OKCZID: 128399045

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAKUBEC, Ondřej, ed. a SUCHÁNEK, Pavel, ed. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. Vydání první. Praha: NLN, 2020. 315 stran. Prameny české historie, svazek 4.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Kniha přináší nejen různé pohledy na vznik a osudy této významné památky, přibližuje i proměňující a vyostřující se vztah veřejnosti k ní, ale především detailně objasňuje podobu náboženské transformace, která byla a je považována za jednu z nejzásadnějších historických a kulturních proměn v dějinách naší země.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.239.118...)