Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2201168 obálek a 555060 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mateřskou školou ke školní připravenosti

Rok: 2014
ISBN: 9788074642319
NKP-CNB: cnb002648408
OKCZID: 114981233

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOMÁŠOVÁ, Alexandra. Mateřskou školou ke školní připravenosti. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012, 145 s. ISBN 978-80-7464-231-9.


Anotace

 

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byl výzkum školní připravenosti u dětí nastupujících do 1. třídy základního vzdělávání. Inspiraci se stala teoretická studie odborníků zabývajících se obdobím nástupu dítěte do povinného školního vzdělávání, která je uvedena v úvodní části textu. Předmětem výzkumu bylo zjištění současných požadavků učitelů 1. tříd na školní připravenost u dětí vstupujících do povinného vzdělávání při zápisu a na počátku školního roku. Jako součást společného projektu proběhlo zjištění potřeb praxe a mapování požadavků učitelů 1. Tříd na školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání, které nejsou specifikovány. Cílem projektu bylo doplnění dosud chybějících a nespecifikovaných požadavků při posuzování dosažené úrovně školní připravenosti předškolních dětí ve věku 5-6 let při zápisu do 1. tříd základního vzdělávání. Výstup projektu: Na základě prostudované teorie i empirických výzkumů a výsledků diplomových prací byl sestaven inventář položek zjišťující dosaženou úroveň školní připravenosti děti mezi 5. A 6. Rokem v oblasti fyzického, psychického a sociálního, emocionálního rozvoje. V praxi je možné použít rozsáhlejší či zkrácenou verzi podle aktuální potřeby.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.7...)