Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Média v meziválečné publicistice : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)

Autor: Martin Charvát, Jan Jirák
Rok: 2019
ISBN: 9788074761799
NKP-CNB: aba007-002521349
OKCZID: 128367482

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Martin. Média v meziválečné publicistice: kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.). Vydání první. Praha: Togga :, Metropolitan University Prague Press, 2019. 179 stran.


Anotace

 

Kolektivní monografie se zaměřuje na reflexi povahy publicistické produkce v meziválečném období, kdy dochází k prolínání rolí literáta - spisovatele a žurnalisty.První část knihy tvoří studie analyzující dobové představy o pojetích žurnalistiky, zde se autoři opakovaně obrací k dílu Karla Čapka. Monografie volně navazuje na publikaci Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938, která vyšla v roce 2018.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (52.90.49...)