Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Autor: Lucie Smolka
ISBN: 9788075024831
OKCZID: 128550655

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMOLKA, Lucie. Kolektivní správa v kontextu moderních technologií. Vydání první. Praha: Leges, 2021. 199 stran. Teoretik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)