Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613038 obálek a 779369 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentářAutor: Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka
ISBN: 9788075025111
OKCZID: 128558883

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘÍSTEK, Lukáš. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Vydání první. Praha: Leges, 2021. xxiv, 288 stran. Komentátor.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury