Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta

Autor: Slováček, Petr
Rok: 2017
ISBN: 9788075102508
NKP-CNB: cnb002980988
OCLC Number: (OCoLC)1031054411
OKCZID: 127861817

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLOVÁČEK, Petr. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta. Vydání první. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2017. 189 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Cílem grantového projektu je analýza a rekonstrukce antropologických předpokladů a východisek politického myšlení Carla Schmitta (1888-1985), a to ve vztahu k základním tématům, s nimiž se můžeme v jeho díle setkat a jichž se především ujímá výzkum Schmittova myšlení v posledních letech. Předpokládáme, že základní elementy Schmittova díla, k nimž můžeme řadit politickou theologii (jako proces i projekt), teorii politična, kritiku moderny, reprezentace a řeči, jsou motivovány sice neexplicitním, nicméně v Schmittově díle stále přítomným názorem na člověka.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)