Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice

Autor: Naďa Vondrová
ISBN: 9788076031098
NKP-CNB: cnb003199093
OKCZID: 128354092

Citace (dle ČSN ISO 690):
VONDROVÁ, Naďa. Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 257 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.21.4...)