Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní věda: teorie veřejné správy

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2003
ISBN: 9788086395869
NKP-CNB: cnb001290337
OCLC Number: (OCoLC)56847167
OKCZID: 110008248
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 195 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaDalší vydání

  • 2., dopl. a rozš. vyd. Rok vydání: 2007
  • 3., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2009
  • 4., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2014Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.207.247...)