Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114964 obálek a 524838 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika: souhrnné výsledky

Autor: Jana
Rok: 2006
ISBN: 9788086561301
NKP-CNB: nkc20071709603
OCLC Number: 124091784
OKCZID: 110259091

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
VIGNEROVÁ, Jana. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika: souhrnné výsledky = 6th Nation-wide anthropological survey of childern and adolescents 2001 : summary results. 1. vyd. Praha: PřF UK v Praze :, SZÚ, 2006, 23
Zdroj:


Digitální objekty

Národní lékařská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Souhrnné výsledky celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže z roku 2001. Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze. Neprodejné.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.75...)