Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hra na krásný život: estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860

Autor: Lorenzová, Helena
Rok: 2005
ISBN: 9788086791296
NKP-CNB: cnb001643458
OCLC Number: (OCoLC)73735837
OKCZID: 110304851
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
LORENZOVÁ, Helena. Hra na krásný život: estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860. 1. vyd. Praha: KLP :, Ústav dějin umění AV ČR, 2005. 271 s., [8] s. barev. obr. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Tématicky značně různorodé příspěvky (kupř. Seibt, Bolzanova estetika, obraz doby předbřeznové v české memoárové literatuře) spojuje snaha postihnout vliv některých principů osvícenství (např. vymanění se z područí Boha, zdůraznění významu rozumu, individuálního vzdělání, vůle i schopností) na některé oblasti či otázky estetiky. Interpretace počátku vlivu některých principů osvícenství na české estetické bádání v daném období.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)