Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní odborná škola: názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformuAutor: Knecht, Petr, Šumavská, Gabriela a Kurikulum S (projekt)
Rok: 2011
ISBN: 9788086856964
NKP-CNB: cnb002257676
OCLC Number: (OCoLC)776509794
OKCZID: 111149046

Citace (dle ČSN ISO 690):
KNECHT, Petr. Moderní odborná škola: názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. 71 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Text pojednává o reformě kurikula odborného vzdělávání s důrazem na implementaci kurikulární reformy do praxe v českých školách.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)