Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

The prehistory of Bohemia 4. The Bronze Age

Autor: Luboš Jiráň, Ondřej Chvojka, Eva Čujanová-Jílková, Jiří Hrala, Jindra Hůrková, Drahomír Koutecký, Jan Michálek, Václav Moucha, Ivana Pleinerová, Zdeněk Smrž, Vít Vokolek, Jan Blažek, Jan Bouzek, Pavel Břicháček, Miroslav Dobeš, Milan Metlič
Rok: 2013
ISBN: 9788087365571
NKP-CNB: cnb002563837
OCLC Number: (OCoLC)872342464
OKCZID: 112789538

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIRÁŇ, Luboš. The prehistory of Bohemia 4. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2013, 285 s. ISBN 978-80-87365-57-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.237.124...)