Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jdi na venkov!

ISBN: 9788088256106
NKP-CNB: cnb003086247
OKCZID: 128040002

Citace (dle ČSN ISO 690):
WINTER, Tomáš. Jdi na venkov!: výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960. Vydání první. V Řevnicích :, v Praze: Arbor vitae societas ;, Artefactum - nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. , [2019]. 399 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)