Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antológia stredovekej hudbyRok: 2010
ISBN: 9788089427086
OKCZID: 110922410

Citace (dle ČSN ISO 690):
Antológia stredovekej hudby [hudebnina]. Bratislava: Hudobné centrum, 2010. 189 s.


Anotace

 

Rozsiahla Antológia stredovekej hudby, zostavená americkým muzikológom Richardom H. Hoppinom, je neodmysliteľným doplnkom autorovej ťažiskovej práce Hudba stredoveku (Hudobné centrum 2007), pre ktorú tvorí zdroj ilustračných príkladov, s mnohými odkazmi v analýzach. Antológia poskytuje užitočný a reprezentatívny prehľad stredovekých foriem a štýlov od gregoriánskeho chorálu až po rytmicky zložitú polyfóniu neskorého 14. storočia. Editor sa v možnej miere vyhýba skladbám, nachádzajúcim sa v iných dostupných antológiách, a zároveň uvádza iba úplné skladby s úplným textom strofických piesní. Hoppin sa v transkripciách stredovekých rukopisov snaží modernou notáciou zachytiť to, čo by stredovekí interpreti z toho-ktorého rukopisu vyrozumeli. Vďaka tomuto prístupu poskytuje publikácia, okrem študijného zamerania, aj možnosti pre uplatnenie v interpretačnej praxi. Autor knihy Richard H. Hoppin,

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)