Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938946 obálek a 481960 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Carusova operní hlídka

Autor: REZEK, Petr
Rok: 2014
ISBN: 9788090464193
NKP-CNB: cnb002634381
OKCZID: 114988244

Citace (dle ČSN ISO 690):
REZEK, Petr. Carusova operní hlídka. 2., rozš. vyd. Praha: Ztichlá klika, 2014, 177 s. Spisy, sv. 3. ISBN 978-80-904641-9-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.198.246...)