Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172652 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Uni...Co? Unima! : česká stopa v historii mezinárodní loutkářské organizace = Uni...What? Unima! : Czech contributions to the history of the International Puppetry Organization

Autor: Simona Chalupová, Jarmil Chládek, Nina Malíková, Michael Meschke, Jan Novák, Martina Pecková Černá, Margaret Skodon
ISBN: 9788090612969
NKP-CNB: cnb003115998
OKCZID: 128103244

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALUPOVÁ, Simona. Uni...Co? Unima!: česká stopa v historii mezinárodní loutkářské organizace = Uni...What? Unima! : Czech contributions to the history of the International Puppetry Organization. Překlad Margaret SKODON. Vydání první. V Chrudimi: Muzeum loutkářských kultur, 2019. 235 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.188...)