Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2101713 obálek a 519664 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychoactive substances: knowledge, attitudes and practice : Tajikistan : analytical report 2019 = Psichoaktivnyje veščestva: znanije, otnošenije i praktika : Tadžikistan : analitičeskij otčet 2019 = Natičachoi tadkikot doruchoi psichoaktivi ma“lumotnoki

Autor: Gulnora Samishova, Gulnora Beknazarova, Mehrdod Yorov, Gulnora. Samishova, Gulnora. Samishova, Gulnora. Samishova
ISBN: 9788090741775
NKP-CNB: cnb003092421
OKCZID: 128232668

Citace (dle ČSN ISO 690):
Server closed connection without sending any data back at /usr/local/share/perl/5.10.1/Net/HTTP/Methods.pm line 399.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.94.202...)