Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161021 obálek a 531864 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ortogonální systémy

Autor: Matušů, Josef
Rok: 1982
NKP-CNB: cnb000128907
OCLC Number: (OCoLC)42167510
OKCZID: 112708078

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATUŠŮ, Josef. Ortogonální systémy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982, 91 s. Matematika pro vysoké školy technické, seš. 27.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.254...)